Oferta

Geodezja „pakiet inwestycji”

Pakiet precyzyjny, przemysłowy. Firma MK-GEO specjalizuje się w geodezyjnej obsłudze inwestycji, w szczególności mostowych, drogowych oraz kolejowych. Doświadczenie zdobyte przez Naszą kadrę pozwala poprowadzić obsługę sprawnie i bezproblemowo świadcząc usługi na wysokim poziomie. Oferując geodezyjną obsługę inwestycji mamy świadomość o odpowiedzialności oraz wymaganej jakości świadczonych usług jaka spoczywa na wykonawcy. Przy zleconych pomiarach robót wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt pomiarowy oraz zaawansowane oprogramowanie CAD, co umożliwia. sprostać wysokim wymaganiom.

Geodezja „pakiet standard”

W zakresie Naszych usług oprócz wspomnianych obsług inwestycji wykonujemy również „standardowe” opracowania geodezyjne takie jak mapy do celów projektowych, aktualizacje map zasadniczych, inwentaryzacje oraz tyczenia budynków czy też przyłączy wod-kan-gaz, skanowanie oraz wektoryzacja analogowych materiałów kartograficznych. Wykonamy dla Państwa również podziały nieruchomości, wznowienia punktów granicznych czy teżoraz ustalenie granic.

Geodezja „pakiet specjalny”

Pozostałe prace geodezyjne, które wykonujemy to: justowanie jezdni suwnicowych, wykonanie bilansu mas ziemnych, wykonywanie przekrojów rzecznych, pomiary zwisów linii napowietrznych oraz , profil linii napowietrznych, pionowości kominów, budowli wysmukłych. Pozostałe prace geodezyjne, które wykonujemy to, badania osiadań obiektów budowlanych, zakładanie osnowy kolejowej, obsługęa podbijarek torowych, kontrolę poprawności geometrycznej konstrukcji stalowych na etapie montażu próbnego oraz docelowego na placu budowy.

Wykwalifikowana kadra oraz wysoce precyzyjne instrumenty geodezyjne jakimi posługujemy się na co dzień gwarantują jednoznaczne oraz precyzyjne wyniki pomiarów.